Zonder uw toestemming deel ik uw informatie niet
De informatie die u met mij/de therapeut deelt is vertrouwelijk.

Ik zal die met niemand anders delen zonder uw toestemming, behalve onder de volgende condities:

1.In intervisie en supervisie bijeenkomsten met collega’s om mijn professionele competentie te vergroten

2.Als u van plan bent om u zelf of iemand anders ernstig letsel toe te brengen.

3.Informatie over kindermishandeling

4.Belangrijke informatie in een medische noodsituatie

Behalve als u aangeeft er bezwaar tegen te hebben, informeer ik de verwijzer (meestal de huisarts) bij aanvang van de behandeling kort over de bevindingen en het behandelplan, en bij afsluiten van de behandeling over het verloop van de behandeling.

Download hier de privacy statement: AVG