U kunt zich aanmelden via het onderstaande contactformulier.

Als er een wachtlijst is wordt u daar op geplaatst.

U krijgt een uitnodiging voor een eerste gesprek.

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis, vertelt u over uw klachten en problemen en bespreken we samen of u aan het juiste adres bent. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij mij, dat er een ‘klik’ is.

Als we besluit tot het starten van de behandeling volgt er een intake, meestal enkele gesprekken. In deze gesprekken staat uw levensgeschiedenis meer centraal. Ik zal u ook verzoeken enkele vragenlijsten in te vullen. Als u al eerder elders behandeld bent is het handig als u informatie daarover meeneemt. 

Ten tijde van de intake stel ik uw huisarts schriftelijk op de hoogte van het feit dat u bij mij in behandeling gaat. Hiervoor vraag ik uw toestemming en uiteraard mag u weigeren. 

Naar aanleiding van de intake schrijf ik de indicatiestelling en maak ik een behandelplan. In het behandelplan worden uw klachten beschreven, het doel van de behandeling en op welke manier de behandeling gegeven zal worden. Uw wensen en verwachtingen over de therapie zijn daarbij belangrijk. Het behandelplan is wettelijk verplicht (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst; WGBO).
Het verslag en behandelplan leg ik, anoniem, voor aan collega’s. Zij beoordelen dan of de behandeling die ik voorstel juist is. Dit is een standaard procedure voor elke vrijgevestigde psychotherapeut. Het doel is om de kwaliteit van vrijgevestigde therapieën te waarborgen.

Psychotherapie, de zogenaamde Specialistische GGZ (SGGZ), is geschikt voor mensen met complexere problematiek en waarbij naar verwachting meer dan 5 à 10 zittingen nodig zijn. We maken een inschatting hoe lang de therapie zal gaan duren; het kan gaan om enkele maanden tot enkele jaren. Meestal zal het in de beginfase gaan om een afspraak eens per 1 à 2 weken. De gesprekken duren 45 minuten.

Mijn bevindingen, de diagnose en het behandelplan wordt uiteraard met u besproken.  Tijdens en aan het einde van de behandeling evalueren wij de behandeling en het behandelplan. 

Bij de afsluiting van de behandeling stel ik uw huisarts hiervan wederom schriftelijk op de hoogte. Ook hiervoor vraag ik uw toestemming  en heeft u de mogelijkheid om te weigeren. 

De bewaartermijn van het uw dossier is 20 jaar. Na die 20 jaar moeten de gegevens in beginsel vernietigd worden, tenzij het bewaren van het medisch dossier op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is. De 20 jaar gaat in op het moment van de laatste wijziging in het dossier, wat overigens nu in de praktijk al gebruikelijk is.

Als u in het geval van een crisis met spoed hulp nodig heeft in de avond, de nacht of het weekend, dan dient u de huisartsenpost te bellen.
Het telefoonnummer van de huisartsenpost in Nieuwegein is 088-130 96 60. De spoedpost bevindt zich in het Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1 te Nieuwegein. 
   

Contact: